Poznaj ekspertów Fundacji City OK

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska

Specjalista w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, nefrologii w toku. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczącą Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.Pełni funkcję Redaktor Naczelnej Kwartalnika Medicine & Primary Care Review.